Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 067

3. Doplňujúce voľby predsedov a členov disciplinárnych senátov

  • Materiál č.: SR 273, 274, 275/2018 10. zasadnutie Súdnej rady SR
  • Predkladateľ: Sudcovské rady
    Minister spravodlivosti Slovenskej republiky
    Národná rada Slovenskej republiky
  • Výsledok: Schválený