Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 067

11. zasadnutie Súdnej rady SR

 • 17. decembra 2018
 • Miestodržiteľský palác
 • Hlavné námestie 8, Bratislava

Uznesenie č. 225/2018 k volebnej komisii 60.46 kB

Zápisnica 563.48 kB

AUDIO 62.84 MB

Program

 1. Č. materiálu:
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  226/2018, 227/2018, 228/2018, 229/2018, 230/2018, 231/2018, 232/2018
 2. Č. materiálu:
  SR 258/2018
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  233/2018
 3. Č. materiálu:
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  234/2018, 235/2018, 236/2018, 237/2018, 238/2018, 239/2018, 240/2018, 241/2018
 4. Č. materiálu:
  SR 324
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  243/2018, 249/2018
 5. Č. materiálu:
  SR 325/2018
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  244/2018, 245/2018, 246/2018, 247/2018, 248/2018
 6. Č. materiálu:
  SR 136/2018
  Predkladá:
  Komisia zriadená uznesením Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  250/2018
 7. Č. materiálu:
  SR 327/2018
  Predkladá:
  Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  251/2018
 8. Č. materiálu:
  SR 316/2018
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Trnave
  Č. uznesenia:
  252/2018
 9. Č. materiálu:
  SR 326/2018
  Predkladá:
  Predsedníčka Krajského súdu v Žiline
  Č. uznesenia:
  253/2018
 10. Č. materiálu:
  SR 310/2018
  Predkladá:
  Predsedníčka občianskoprávneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  Materiál:
  Vypustený
  Č. uznesenia:
 11. Č. materiálu:
  Predkladá:
  Mgr. Pavol Žilinčík
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
  254/2018
 12. Č. materiálu:
  SR 304/2018
  Predkladá:
  Predsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  Materiál:
  Vypustený
  Č. uznesenia:
 13. Č. materiálu:
  SR 329/2018
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Bratislave
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  242/2018
 14. Č. materiálu:
  SR 330/2018
  Predkladá:
  Predsedníčka Ústavného súdu Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  255/2018

Materiály predložené Súdnej rade Slovenskej republiky na vedomie:

 1. Č. materiálu:
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia:
 2. Č. materiálu:
  Predkladá:
  Minister spravodlivosti Slovenskej republiky
  Materiál:
  Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia: