Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 067

2. zasadnutie Súdnej rady SR

  • 18. feruára 2019
  • Miestodržiteľský palác
  • Hlavné námestie 8, Bratislava

Zoznam dokumentov

Číslo bodu Rokovanie / Materál Číslo / Názov uznesenia
49/2019 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu Uznesenie č. 49/2019 - Mgr. Tomáš Kelner (75.94 kB)
50/2019 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu Uznesenie č. 50/2019 - JUDr. Jana Kurnotová (75.73 kB)
51/2019 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu Uznesenie č. 51/2019 - JUDr. Emília Mišenková (75.93 kB)
52/2019 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu Uznesenie č. 52/2019 - Mgr. Ján Pastirčík (75.72 kB)
53/2019 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu Uznesenie č. 53/2019 - JUDr. Daniel Petričko (75.95 kB)
54/2019 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu Uznesenie č. 54/2019 - JUDr. Antónia Svičinová (76.2 kB)
55/2019 Návrh predsedu Krajského súdu v Bratislave na dočasné pridelenie JUDr. Ivony Hrčekovej, sudkyne Okresného súdu Bratislava I na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave Uznesenie č. 55/2019 (61.38 kB)
56/2019 2. zasadnutie Súdnej rady SR Uznesenie č. 56/2019 - k zmene člena volebnej komisie (60.86 kB)
57/2019 Prerokovanie personálnych otázok sudcov podľa § 18 ods. 2 písm. b) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Uznesenie č. 57/2019 (63.64 kB)
58/2019 Dodatok č. 1 k Rozvrhu práce disciplinárnych senátov na rok 2019 Uznesenie č. 58/2019 (350.81 kB)
59/2019 Stanovisko k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony Uznesenie č. 59/2019 (62.56 kB)
60/2019 Žiadosť Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o nominovanie členov Súdnej rady Slovenskej republiky do pracovných skupín v súvislosti s nálezom Ústavného súdu Slovenskej republiky PL. ÚS 21/2014 Uznesenie č. 60/2019 (75.81 kB)
62/2019 Stanovisko Súdnej rady Slovenskej republiky k zverejneným výrokom poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, JUDr. Alojza Baránika Uznesenie č. 62/2019 - k návrhu JUDr. Lenky Praženkovej na odročenie (60.36 kB)
« 1 2