Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 067

5. Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu