Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 067

7. Návrh na zriadenie pracovnej skupiny - príprava kritérií na výber a dočasné pridelenie sudcov na vyšší stupeň - podnet na legislatívnu zmenu tzv. sudcovských zákonov

  • Materiál č.: SR 189/2019 4. zasadnutie Súdnej rady SR
  • Predkladateľ: JUDr. Elena Berthotyová, PhD.,
    Mgr. Dušan Čimo
  • Výsledok: Odročený