Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 067

6. zasadnutie Súdnej rady SR

 • 24. júna 2019
 • Miestodržiteľský palác
 • Hlavné námestie 8, Bratislava

Uznesenie č. 123/2019 - k volebnej komisii 60.24 kB

Zápisnica 636.41 kB

AUDIO 96.61 MB

Program

 1. Č. materiálu:
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  124/2019, 125/2019
 2. Č. materiálu:
  SR 124, 125, 126/2019
  Predkladá:
  Sudcovské rady
  Minister spravodlivosti Slovenskej republiky
  Národná rada Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  126/2019
 3. Č. materiálu:
  SR 243/2019
  Predkladá:
  Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  128/2019, 129/2019
 4. Č. materiálu:
  SR 244/2019
  Predkladá:
  Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  128/2019, 129/2019
 5. Č. materiálu:
  SR 92/2017
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
  130/2019, 131/2019, 132/2019, 133/2019, 134/2019, 135/2019, 136/2019, 137/2019, 138/2019, 139/2019
 6. Č. materiálu:
  SR 251/2019
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Trenčíne
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  140/2019
 7. Č. materiálu:
  SR 251/2019
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Trenčíne
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  141/2019
 8. Č. materiálu:
  SR 248/2019
  Predkladá:
  Predsedníčka Krajského súdu v Žilline
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  142/2019
 9. Č. materiálu:
  SR 248/2019
  Predkladá:
  Predsedníčka Krajského súdu v Žiline
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  143/2019
 10. Č. materiálu:
  SR 255/2019
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Trnave
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  145/2019
 11. Č. materiálu:
  SR 256/2019
  Predkladá:
  Predsedníčka Krajského súdu v Prešove
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  146/2019
 12. Č. materiálu:
  SR 66/2019
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  147/2019
 13. Č. materiálu:
  SR 61/2019
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  148/2019
 14. Č. materiálu:
  SR 110/2019
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  149/2019
 15. Č. materiálu:
  SR 309/2018
  Predkladá:
  JUDr. Ondrej Melišek
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  144/2019
 16. Č. materiálu:
  SR 262, 263, 264 /2019
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  127/2019