Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

4. zasadnutie Súdnej rady SR

 • 27. apríla 2020
 • 09:30 hod.
 • Miestodržiteľský palác
 • Hlavné námestie č. 8, Bratislava

Zápisnica 362.2 kB

Uznesenie č. 65/2020 k volebnej komisii 58.71 kB

Uznesenie č. 66/2020 k mandátovej komisii 58.63 kB

Zvukový záznam 22.42 MB

Program

 1. Č. materiálu:
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Odročený
  Č. uznesenia:
  67/2020
 2. Č. materiálu:
  SR 267/2020
  Predkladá:
  Oprávnení navrhovatelia podľa zákona č. 185/2002 Z. z.
  Materiál:
  Odročený
  Č. uznesenia: