Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

16. zasadnutie Súdnej rady SR

 • 24. novembra 2020
 • 09:00 hod.
 • prostredníctvom dištančnej formy
 • s ohľadom na vyhlásený núdzový stav v Slovenskej republike a v záujme zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia členov Súdnej rady Slovenskej republiky, zamestnancov Kancelárie Súdnej rady Slovenskej republiky a verejnosti

Zvukový záznam 207.64 MB

zápisnica 684.66 kB

Program

 1. Č. materiálu:
  Predkladá:
  Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  292/2020, 293/2020
 2. Č. materiálu:
  SR 608/2020
  Predkladá:
  Národná rada Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  294/2020, 295/2020
 3. Č. materiálu:
  Predkladá:
  Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  prerokovaný
  Č. uznesenia:
  296/2020, 297/2020, 298/2020, 299/2020, 300/2020, 301/2020, 302/2020, 303/2020, 304/2020, 305/2020, 306/2020
 4. Č. materiálu:
  Predkladá:
  Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  307/2020
 5. Č. materiálu:
  SR 749/2020
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Bratislave
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  308/2020
 6. Č. materiálu:
  SR 757/2020
  Predkladá:
  Predsedníčka Krajského súdu v Trenčíne
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  309/2020
 7. Č. materiálu:
  SR 755/2020
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Bratislave
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  310/2020
 8. Č. materiálu:
  SR 754/2020
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Bratislave
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  311/2020
 9. Č. materiálu:
  SR 753/2020
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Nitre
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  312/2020
 10. Č. materiálu:
  SR 746/2020
  Predkladá:
  Oprávnené subjekty
  Materiál:
  vypustený
  Č. uznesenia:
 11. Č. materiálu:
  SR 290/2020
  Predkladá:
  Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  321/2020
 12. Č. materiálu:
  SR 750/2020
  Predkladá:
  Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky
  Materiál:
  vypustený
  Č. uznesenia:
 13. Č. materiálu:
  SR 644/2020
  Predkladá:
  Členovia Súdnej rady Slovenskej republiky
  Kolégiá predsedov sudcovských rád
  Materiál:
  prerokovaný
  Č. uznesenia:
  323/2020
 14. Č. materiálu:
  SR 756/2020
  Predkladá:
  Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  vypustený
  Č. uznesenia:
 15. Č. materiálu:
  SR 21/2020
  Predkladá:
  Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  324/2020
 16. Č. materiálu:
  SR 763/2020
  Predkladá:
  Predseda Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  313/2020
 17. Č. materiálu:
  SR 764/2020
  Predkladá:
  Predseda Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  314/2020
 18. Č. materiálu:
  SR 730/2020
  Predkladá:
  Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  325/2020
 19. Č. materiálu:
  SR 765/2020
  Predkladá:
  Predseda Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  315/2020
 20. Č. materiálu:
  SR 766/2020
  Predkladá:
  Predseda Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  316/2020
 21. Č. materiálu:
  SR 767/2020
  Predkladá:
  Predseda Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  317/2020
 22. Č. materiálu:
  SR 768/2020
  Predkladá:
  Predseda Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  318/2020
 23. Č. materiálu:
  SR 770/2020
  Predkladá:
  Predseda Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  319/2020
 24. Č. materiálu:
  SR 771/2020
  Predkladá:
  Predseda Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  322/2020
 25. Č. materiálu:
  SR 772/2020
  Predkladá:
  Predseda Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  320/2020
 26. Č. materiálu:
  Predkladá:
  Katarína Javorčíková
  Materiál:
  vypustený
  Č. uznesenia:
 27. Č. materiálu:
  Predkladá:
  Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  vypustený
  Č. uznesenia:
 28. Č. materiálu:
  SR 696/2020
  Predkladá:
  Riaditeľ Justičnej akadémie Slovenskej republiky
  Materiál:
  odložený
  Č. uznesenia: