Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

13. Rozvrh práce disciplinárnych senátov na rok 2021