Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

2. zasadnutie Súdnej rady SR

 • 26. januára 2021
 • 09:00 hod.
 • prostredníctvom distančnej formy

Program

 1. Č. materiálu:
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Č. uznesenia:
 2. Č. materiálu:
  SR 730/2020
  Predkladá:
  Národná rada Slovenskej republiky
  Č. uznesenia:
 3. Č. materiálu:
  SR 813/2020
  Predkladá:
  oprávnené subjekty
  Č. uznesenia:
 4. Č. materiálu:
  Predkladá:
  členovia Súdnej rady Slovenskej republiky
  Č. uznesenia:
 5. Č. materiálu:
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Č. uznesenia:
 6. Č. materiálu:
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Č. uznesenia:
 7. Č. materiálu:
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Č. uznesenia:
 8. Č. materiálu:
  SR 1/2021
  Predkladá:
  ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky
  Č. uznesenia:
 9. Č. materiálu:
  Predkladá:
  E. Berthotyová, členka súdnej rady
  Č. uznesenia: