Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

2. zasadnutie Súdnej rady SR

 • 26. januára 2021
 • 09:00 hod.
 • prostredníctvom distančnej formy

Zvukový záznam 153.91 MB

zápisnica 573.29 kB

Program

 1. Č. materiálu:
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  12/2021
 2. Č. materiálu:
  Predkladá:
  Sudcovské rady, Národná rada Slovenskej republiky, Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  13/2021
 3. Č. materiálu:
  SR 7/2021
  Predkladá:
  oprávnené subjekty
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  14/2021, 15/2021, 16/2021, 17/2021, 18/2021, 19/2021, 20/2021, 22/2021, 23/2021
 4. Č. materiálu:
  Predkladá:
  členovia Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  vypustený
  Č. uznesenia:
 5. Č. materiálu:
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  vypustený
  Č. uznesenia:
 6. Č. materiálu:
  SR 261/2021
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  24/2021
 7. Č. materiálu:
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  vypustený
  Č. uznesenia:
 8. Č. materiálu:
  SR 1/2021
  Predkladá:
  ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky
  Materiál:
  prerokovaný
  Č. uznesenia:
  21/2021
 9. Č. materiálu:
  SR 99/2021
  Predkladá:
  Stála etická komisia
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  25/2021, 26/2021
 10. Č. materiálu:
  SR 258/2021
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  27/2021
 11. Č. materiálu:
  SR 262, 263, 264/2021
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  28/2021
 12. Č. materiálu:
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  prerokovaný
  Č. uznesenia: