Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

5. zasadnutie Súdnej rady SR

 • 16. marca 2021
 • 09:00 hod.
 • prostredníctvom dištančnej formy

Zvukový záznam 133.2 MB

zápisnica 533.71 kB

Program

 1. Č. materiálu:
  Predkladá:
  Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  40/2021
 2. Č. materiálu:
  SR 715/2020
  Predkladá:
  Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  41/2021
 3. Č. materiálu:
  SR 305/2021
  Predkladá:
  Predsedníčka Krajského súdu v Košiciach
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  42/2021
 4. Č. materiálu:
  SR 305/2021
  Predkladá:
  Predsedníčka Krajského súdu v Košiciach
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  43/2021
 5. Č. materiálu:
  SR 259/2021
  Predkladá:
  JUDr. Marek Filo
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  44/2021
 6. Č. materiálu:
  SR 306/2021
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Nitre
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  45/2021
 7. Č. materiálu:
  SR 307/2021
  Predkladá:
  Komisia zriadená uznesením Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  vzatý na vedomie
  Č. uznesenia:
  46/2021
 8. Č. materiálu:
  SR 265/2021
  Predkladá:
  Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  vzatý na vedomie
  Č. uznesenia:
  47/2021
 9. Č. materiálu:
  SR 330/2021
  Predkladá:
  Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky
  Materiál:
  neschválený
  Č. uznesenia:
  48/2021
 10. Č. materiálu:
  SR 325/2021
  Predkladá:
  Predsedníčka Krajského súdu v Trenčíne
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  49/2021
 11. Č. materiálu:
  SR 288/2021
  Predkladá:
  Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  prerokovaný
  Č. uznesenia:
  50/2021
 12. Č. materiálu:
  SR 7/2021
  Predkladá:
  Oprávnené subjekty
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  51/2021, 52/2021, 53/2021, 54/2021