Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

12. zasadnutie Súdnej rady SR

 • 19. augusta 2021
 • 09:00 hod.
 • prostredníctvom dištančnej formy

Zvukový záznam 72.76 MB

Zápisnica 467.65 kB

Program

 1. Č. materiálu:
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
 2. Č. materiálu:
  SR 450/2021
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  SR 450/2021, SR 450/2021, SR 450/2021, SR 450/2021, SR 450/2021
 3. Č. materiálu:
  SR 220/2021, SR 65/2021
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  SR 65/2021, SR 220/2021
 4. Č. materiálu:
  SR 304/2021
  Predkladá:
  JUDr. Mária Ďuricová
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  SR 304/2021
 5. Č. materiálu:
  SR 492/2021
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Trnave
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  SR 492/2021, SR 492/2021, SR 492/2021
 6. Č. materiálu:
  SR 649/2021
  Predkladá:
  Predseda Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  Materiál:
  zrušený
  Č. uznesenia:
 7. Č. materiálu:
  SR 648/2021
  Predkladá:
  Predseda Špecializovaného trestného súdu v Pezinku
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  SR 648/2021
 8. Č. materiálu:
  SR 584/2021
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Bratislave
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  SR 584/2021, SR 584/2021
 9. Č. materiálu:
  SR 559/2021, SR 479/2021
  Predkladá:
  Predseda Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  SR 559/2021, SR 559/2021, SR 559/2021, SR 559/2021, SR 559/2021, SR 559/2021, SR 559/2021, SR 479/2021, SR 559/2021