Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

9. zasadnutie Súdnej rady SR

 • 15. júna 2022
 • 09:00 hod.
 • Miestodržiteľský palác
 • Hlavné námestie 8

Zvukový záznam 109.72 MB

Zápisnica 232.99 kB

Program

 1. Č. materiálu:
  CR 1218/2022
  Predkladá:
  podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  108/2022
 2. Č. materiálu:
  CR 1107/2022
  Predkladá:
  podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  109/2022, 110/2022, 111/2022, 112/2022
 3. Č. materiálu:
  CR 234/2022, CR 238/2022, CR 229/2022, CR 239/2022
  Predkladá:
  podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  113/2022, 114/2022, 115/2022, 116/2022, 117/2022, 118/2022, 119/2022, 120/2022, 121/2022, 122/2022
 4. Č. materiálu:
  CR 721/2022, CR 790/2022
  Predkladá:
  predseda Krajského súdu v Bratislave
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  123/2022, 124/2022
 5. Č. materiálu:
  CR 225/2022
  Predkladá:
  podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  125/2022
 6. Č. materiálu:
  CR 1121/2022
  Predkladá:
  sudca JUDr. Jozef Šulek
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  126/2022
 7. Č. materiálu:
  CR 1095/2022
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  127/2022
 8. Č. materiálu:
  (CR 1211/2022)
  Predkladá:
  vedúca Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  128/2022
 9. Č. materiálu:
  CR 1192/2022
  Predkladá:
  vedúca Kancelárie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  129/2022
 10. Č. materiálu:
  CR 1014/2022
  Predkladá:
  ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  130/2022
 11. Č. materiálu:
  CR 1206/2022
  Predkladá:
  ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  131/2022
 12. Č. materiálu:
  CR 1159/2022
  Predkladá:
  podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  vypustený
  Č. uznesenia:
 13. Č. materiálu:
  CR 1129/2022, CR 1130/2022
  Predkladá:
  podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  132/2022
 14. Č. materiálu:
  CR 1221/2022
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  133/2022
 15. Č. materiálu:
  CR 1218/2022
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  134/2022
 16. Č. materiálu:
  CR 1218/2022
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  prerokovaný
  Č. uznesenia:
 17. Č. materiálu:
  CR 1218/2022
  Predkladá:
  Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  135/2022