Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

11. zasadnutie Súdnej rady SR

 • 17. augusta 2022
 • 09:00 hod.
 • Miestodržiteľský palác
 • Hlavné námestie č. 8, Bratislava

Zvukový záznam 121.6 MB

Zápisnica 758.28 kB

Program

 1. Č. materiálu:
  CR 1472/2022
  Predkladá:
  podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválené
  Č. uznesenia:
  153/2022
 2. Č. materiálu:
  CR 234/2022, CR 1138/2022, CR 1123/2022, CR 1124/2022, CR 1083/2022
  Predkladá:
  podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválené
  Č. uznesenia:
  154/2022, 155/2022, 156/2022, 157/2022, 158/2022
 3. Č. materiálu:
  CR 901/2022
  Predkladá:
  člen Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválené
  Č. uznesenia:
  159/2022
 4. Č. materiálu:
  CR 284/2022
  Predkladá:
  podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválené
  Č. uznesenia:
  160/2022, 161/2022, 162/2022, 163/2022, 164/2022, 165/2022, 166/2022
 5. Č. materiálu:
  CR 1381/2022
  Predkladá:
  podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválené
  Č. uznesenia:
  167/2022
 6. Č. materiálu:
  CR 1260/2022
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválené
  Č. uznesenia:
  168/2022
 7. Č. materiálu:
  CR 1395/2022
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  neschválené
  Č. uznesenia:
 8. Č. materiálu:
  CR 1472/2022
  Predkladá:
  tri členky Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  neschválené
  Č. uznesenia: