Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

14. zasadnutie Súdnej rady SR

 • 18. októbra 2022
 • 11:30 hod.
 • Miestodržiteľský palác

Zápisnica 430.77 kB

Zvukový záznam 42.96 MB

Program

 1. Č. materiálu:
  CR 1626/2022
  Predkladá:
  podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  218/2022
 2. Č. materiálu:
  CR 283/2022
  Predkladá:
  podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  vzatý na vedomie
  Č. uznesenia:
  219/2022, 220/2022, 221/2022
 3. Č. materiálu:
  CR 1107/2022
  Predkladá:
  podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  preložený
  Č. uznesenia:
  222/2022
 4. Č. materiálu:
  CR 1552/2022
  Predkladá:
  podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  223/2022
 5. Č. materiálu:
  CR 1399/2022
  Predkladá:
  podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  224/2022
 6. Č. materiálu:
  CR 1626/2022
  Predkladá:
  podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  vzatý na vedomie
  Č. uznesenia:
  225/2022
 7. Č. materiálu:
  CR 1558/2022
  Predkladá:
  členka Súdnej rady Slovenskej republiky - Petra Príbelská
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  226/2022
 8. Č. materiálu:
  CR 959/2022
  Predkladá:
  podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  227/2022