Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

3. zasadnutie Súdnej rady SR

 • 14. marca 2023
 • 09:00 hod.
 • Miestodržiteľský palác
 • Hlavné námestie č. 8, Bratislava

Zápisnica 3.14 MB

Zvukový záznam 192.45 MB

Program

 1. Č. materiálu:
  CR-893/2023
  Predkladá:
  Podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  65/2023, 66/2023, 107/2023
 2. Č. materiálu:
  CR-229/2023, CR-223/2023, CR-204/2023
  Predkladá:
  Podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  67/2023, 68/2023, 69/2023
 3. Č. materiálu:
  CR-861/2023
  Predkladá:
  Podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  70/2023
 4. Č. materiálu:
  CR-852/2023
  Predkladá:
  Podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  71/2023
 5. Č. materiálu:
  CR-870/2023
  Predkladá:
  Podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  72/2023
 6. Č. materiálu:
  CR-869/2023
  Predkladá:
  Predseda Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  73/2023
 7. Č. materiálu:
  CR-898/2023
  Predkladá:
  Podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  74/2023
 8. Č. materiálu:
  CR-897/2023
  Predkladá:
  Podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  75/2023, 76/2023
 9. Č. materiálu:
  CR-902/2023
  Predkladá:
  Predseda Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  77/2023
 10. Č. materiálu:
  CR-218/2023, CR-888/2023, CR-52/2023, CR-325/2023, CR-184/2023, CR-161/2023, CR-219/2023, CR-235/2023
  Predkladá:
  Podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Vypustený CR-52/2023
  Č. uznesenia:
  79/2023, 80/2023, 81/2023, 82/2023, 83/2023, 84/2023, 85/2023, 86/2023, 87/2023, 88/2023, 89/2023, 90/2023, 91/2023
 11. Č. materiálu:
  CR-893/2023
  Predkladá:
  Podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  odložený
  Č. uznesenia:
  78/2023
 12. Č. materiálu:
  CR-783/2023
  Predkladá:
  Členky a člen Súdnej rady Slovenskej republiky - K. Javorčíková, A. Svetlovská, Ľ. Bradáč
  Materiál:
  odložený, doplnenie čl. I odsek 5 - schválené
  Č. uznesenia:
  92/2023, 95/2023, 94/2023, 93/2023
 13. Č. materiálu:
  CR-592/2023
  Predkladá:
  Podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  96/2023
 14. Č. materiálu:
  CR-177/2023
  Predkladá:
  Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  neschválený
  Č. uznesenia:
 15. Č. materiálu:
  CR-95/2023, CR-76/2023, CR-89/2023, CR-90/2023, CR-95/2023, CR-85/2023, CR-33/2023, CR-89/2023
  Predkladá:
  Podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  104/2023, 102/2023, 103/2023, 105/2023, 101/2023, 100/2023, 99/2023, 98/2023
 16. Č. materiálu:
  CR-781/2023
  Predkladá:
  Podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Vypustený
  Č. uznesenia:
 17. Č. materiálu:
  CR-160/2023, CR-133/2023, CR-77/2023, CR-75/2023, CR-890/2023
  Predkladá:
  Podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  odložený, okrem písm. e)
  Č. uznesenia:
  106/2023
 18. Č. materiálu:
  CR-917/2023
  Predkladá:
  Podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  97/2023
 19. Č. materiálu:
  CR-893/2023
  Predkladá:
  členky a člen Súdnej rady Slovenskej republiky - Ayše Pružinec Eren, Dana Jelinková Dudzíková, Ľuboš Kunay
  Č. uznesenia: