Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 067

35. zasadnutie Súdnej rady SR

 • 19. októbra 2015
 • zasadacia miestnosť č. 477, 4. poschodie
 • budova Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, Župné nám. 13, Bratislava

Zápisnica 421.94 kB

Uznesenie č. 549 k volebnej komisii 94.2 kB

AUDIO 47.91 MB

Program

 1. Č. materiálu:
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  548
 2. Č. materiálu:
  Predkladá:
  Predsedovia okresných súdov
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  550
 3. Č. materiálu:
  SR 212/2015
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Košiciach
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  553
 4. Č. materiálu:
  SR 172/2015
  Predkladá:
  JUDr. Peter Rajňák
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  551
 5. Č. materiálu:
  SR 210/2015
  Predkladá:
  Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
  552
 6. Č. materiálu:
  SR 211/2015
  Predkladá:
  Najvyšší súd Slovenskej republiky
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
  552
 7. Č. materiálu:
  SR 41/2015
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  557
 8. Č. materiálu:
  SSR 62/2015
  Predkladá:
  Aliancia Fair-play
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
  558
 9. Č. materiálu:
  SSR 59/2015
  Predkladá:
  Bohumil Čider
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
  559
 10. Č. materiálu:
  SR 179/2014
  Predkladá:
  Minister spravodlivosti Slovenskej republiky
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
  560
 11. Č. materiálu:
  SR 219/2013
  Predkladá:
  Komisia zriadená uznesením Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
 12. Č. materiálu:
  SR 143/2015
  Predkladá:
  Komisia zriadená uznesením Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
  561
 13. Č. materiálu:
  SR 224/2015
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Košiciach
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  562
 14. Č. materiálu:
  SR 226/2015
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Nitre
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  554
 15. Č. materiálu:
  SR 229/2015
  Predkladá:
  Predsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  Č. uznesenia:
  555
 16. Č. materiálu:
  SR 230/2015
  Predkladá:
  Predsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  556
 17. Č. materiálu:
  SR 168/2015
  Predkladá:
  JUDr. Eva Fulcová
  prof. JUDr. Ján Klučka, CSc.
  JUDr. Elena Berthotyová, PhD.
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
  563
 18. Č. materiálu:
  SR 216/2015
  Predkladá:
  Prof. JUDr. Ján Klučka, CSc.
  Mgr. Dušan Čimo
  JUDr. Elena Berthotyová, PhD.
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
  564

Materiály predložené Súdnej rade Slovenskej republiky na vedomie:

 1. Č. materiálu:
  SR 208/2015
  Predkladá:
  Odborový zväz justície v Slovenskej republike pri Okresnom súde Liptovský Mikuláš
  Materiál:
  Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia: