Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 067

53. zasadnutie Súdnej rady SR

  • 26. júna 2017
  • Miestodržiteľský palác
  • Hlavné námestie 8, Bratislava

Zoznam dokumentov

Číslo bodu Rokovanie / Materál Číslo / Názov uznesenia
954 Návrh predsedu Krajského súdu v Trenčíne na preloženie JUDr. Michala Antalu, sudcu Okresného súdu Trenčín na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Trenčíne Uznesenie č. 954 (91.31 kB)
955 Návrh predsedu Krajského súdu v Košiciach na preloženie JUDr. Jána Slovinského, sudcu Okresného súdu Spišská Nová Ves na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Košiciach Uznesenie č. 955 (89.86 kB)
956 Dočasné pridelenie JUDr. Jána Slovinského, sudcu Okresného súdu Spišská Nová Ves na výkon funkcie predsedu Okresného súdu Spišská Nová Ves Uznesenie č. 956 (92.26 kB)
957 Žiadosť JUDr. Dušana Špireka, sudcu Okresného súdu Levice, o preloženie na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Nitra Uznesenie č. 957 (93.02 kB)
958 Žiadosť JUDr. Jozefa Medveďa, sudcu Okresného súdu Martin, o preloženie na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Žiar nad Hronom Uznesenie č. 958 (94.95 kB)
959 Návrh predsedníčky Ústavného súdu Slovenskej republiky na rozhodnutie o stáži JUDr. Mariána Sluka, PhD., sudcu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na Ústavnom súde Slovenskej republiky Uznesenie č. 959 (95.51 kB)
960 Návrh predsedníčky Krajského súdu v Prešove na dočasné pridelenie JUDr. Diany Vlčkovej, sudkyne Okresného súdu Prešov na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Prešove Uznesenie č. 960 (94.53 kB)
961 Návrh rozpočtu súdnictva na roky 2018 - 2020 Uznesenie č. 961 (124.29 kB)
961 Návrh rozpočtu kapitoly Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na roky 2018 - 2020 Uznesenie č. 961 (124.29 kB)
962 Vymenovanie do funkcie sudcov s pridelením na Okresný súd Spišská Nová Ves Uznesenie č. 962 (95.82 kB)
963 Dodatok č. 4 k Rozvrhu práce Disciplinárneho senátu na rok 2017 Uznesenie č. 963 (127.81 kB)
« 1 2