Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

53. zasadnutie Súdnej rady SR

  • 26. júna 2017
  • 10:30 hod.
  • Miestodržiteľský palác
  • Hlavné námestie 8, Bratislava

Zoznam dokumentov

Číslo bodu Rokovanie | Materiál Číslo uznesenia Názov uznesenia
5 Návrh predsedu Krajského súdu v Trenčíne na preloženie JUDr. Michala Antalu, sudcu Okresného súdu Trenčín na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Trenčíne 954 Uznesenie č. 954 (91.31 kB)
6 Návrh predsedu Krajského súdu v Košiciach na preloženie JUDr. Jána Slovinského, sudcu Okresného súdu Spišská Nová Ves na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Košiciach 955 Uznesenie č. 955 (89.86 kB)
7 Dočasné pridelenie JUDr. Jána Slovinského, sudcu Okresného súdu Spišská Nová Ves na výkon funkcie predsedu Okresného súdu Spišská Nová Ves 956 Uznesenie č. 956 (92.26 kB)
9 Žiadosť JUDr. Dušana Špireka, sudcu Okresného súdu Levice, o preloženie na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Nitra 957 Uznesenie č. 957 (93.02 kB)
10 Žiadosť JUDr. Jozefa Medveďa, sudcu Okresného súdu Martin, o preloženie na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Žiar nad Hronom 958 Uznesenie č. 958 (94.95 kB)
12 Návrh predsedníčky Ústavného súdu Slovenskej republiky na rozhodnutie o stáži JUDr. Mariána Sluka, PhD., sudcu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na Ústavnom súde Slovenskej republiky 959 Uznesenie č. 959 (95.51 kB)
13 Návrh predsedníčky Krajského súdu v Prešove na dočasné pridelenie JUDr. Diany Vlčkovej, sudkyne Okresného súdu Prešov na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Prešove 960 Uznesenie č. 960 (94.53 kB)
14 Návrh rozpočtu súdnictva na roky 2018 - 2020 961 Uznesenie č. 961 (124.29 kB)
15 Návrh rozpočtu kapitoly Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na roky 2018 - 2020 961 Uznesenie č. 961 (124.29 kB)
17 Vymenovanie do funkcie sudcov s pridelením na Okresný súd Spišská Nová Ves 962 Uznesenie č. 962 (95.82 kB)
18 Dodatok č. 4 k Rozvrhu práce Disciplinárneho senátu na rok 2017 963 Uznesenie č. 963 (127.81 kB)
« 1 2