Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

11. Dočasné pridelenie JUDr. Jaroslava Bugeľa, sudcu Krajského súdu v Prešove na výkon funkcie predsedu Okresného súdu Svidník