Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 067

9. Dodatok č. 2 k Rozvrhu práce Disciplinárneho senátu na rok 2015