Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

12. Dodatok č. 4 k Rozvrhu práce disciplinárnych senátov na rok 2018