Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

11. Doplnenie členov Kontrolnej komisie č. 3 a určenie predsedu