Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 067

11. Informácia členov komisie k analýze súdov o počte a stave vybavovania agend na súdoch

  • Materiál č.: SR 183/2014 27. zasadnutie Súdnej rady SR
  • Predkladateľ: Komisia zriadená uznesením Súdnej rady Slovenskej republiky
  • Výsledok: Prerokovaný

Obsah materiálu

Prílohy