Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

12. Informácia o rokovaní k novele Ústavy Slovenskej republiky týkajúcej sa Súdnej rady Slovenskej republiky