Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

11. Informácia o stanoviskách Konzultatívnej rady Európskych sudcov zverejnených na stránke Rady Európy a návrh na postupné zabezpečenie tých CCJE Opinions, ktoré zatiaľ nie sú v slovenčine dostupné