Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

15. Informácia o výsledkoch Valného zhromaždenia Európskej siete súdnych rád, ktoré sa konalo 1. až 3. júna 2022 v Aténach