Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 067

2. List základnej organizácie odborového zväzu justície pri Okresnom súde v Čadci k stavu zaťaženosti zamestnancov Okresného súdu Čadca

  • Materiál č.: SR 167/2018 4. zasadnutie Súdnej rady SR
  • Predkladateľ: Základná organizácia odborového zväzu justície pri Okresnom súde Čadca
  • Výsledok: Vzatý na vedomie

Obsah materiálu

Prílohy