Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 067

10. Návrh dodatku č. 1 k Rozvrhu práce disciplinárnych senátov na rok 2018

  • Materiál č.: SR 177/2018 4. zasadnutie Súdnej rady SR
  • Predkladateľ: Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  • Výsledok: Schválený