Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 067

2. Návrh počtu voľných miest kandidátov na funkciu sudcu obsadzovaných hromadným výberovým konaním

  • Materiál č.: SR 296/2017 2. zasadnutie Súdnej rady SR
  • Predkladateľ: Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  • Výsledok: Schválený

Obsah materiálu

Prílohy