Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

14. Návrh podpredsedníčky Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na dočasné pridelenie JUDr. Anny Peťovskej, PhD., sudkyne Krajského súdu v Bratislave na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky

  • Materiál č.: SR 159/2014 20. zasadnutie Súdnej rady SR
  • Predkladateľ: Podpredsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  • Výsledok: Vypustený