Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

7. Návrh predsedníčky Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na dočasné pridelenie JUDr. Ing. Jána Gandžalu, PhD., sudcu Krajského súdu v Banskej Bystrici na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky

  • Materiál č.: SR 284/2018 9. zasadnutie Súdnej rady SR
  • Predkladateľ: Predsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  • Výsledok: Schválený