Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

15. Návrh predsedníčky Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na dočasné pridelenie JUDr. Marty Molnárovej, sudkyne Krajského súdu v Nitre na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky

  • Materiál č.: SR 314/2018 10. zasadnutie Súdnej rady SR
  • Predkladateľ: Predsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  • Výsledok: Schválený