Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

7. Návrh predsedníčky Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na dočasné pridelenie Mgr. Sone Pekarčíkovej, sudkyne Krajského súdu v Bratislave na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky

  • Materiál č.: SR 302/2018 10. zasadnutie Súdnej rady SR
  • Predkladateľ: Predsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  • Výsledok: Schválený