Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 067

4. Návrh predsedníčky Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na preloženie JUDr. Dany Wänkeovej, sudkyne Krajského súdu v Žiline na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky

  • Materiál č.: SR 264/2018 7 . zasadnutie Súdnej rady SR
  • Predkladateľ: Predsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  • Výsledok: Schválený