Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

11. Návrh predsedníčky Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na preloženie JUDr. Františka Moznera, sudcu Krajského súdu v Prešove na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky

  • Materiál č.: SR 252/2015 37. zasadnutie Súdnej rady SR
  • Predkladateľ: Predsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  • Výsledok: Schválený