Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

6. Návrh predsedníčky Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na preloženie JUDr. Kataríny Benczovej, sudkyne Krajského súdu v Trnave na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky

  • Materiál č.: SR 211/2016 45. zasadnutie Súdnej rady SR
  • Predkladateľ: Predsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  • Výsledok: Schválený