Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

10. Návrh predsedníčky Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na preloženie JUDr. Martina Bargela, sudcu Krajského súdu v Žiline na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky

  • Materiál č.: SR 253/2015 37. zasadnutie Súdnej rady SR
  • Predkladateľ: Podpredsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  • Výsledok: Schválený