Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 067

10. Návrh predsedníčky Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na preloženie JUDr. Miroslavy Janečkovej, sudkyne Krajského súdu v Bratislave na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky

  • Materiál č.: SR 290/2018 9. zasadnutie Súdnej rady SR
  • Predkladateľ: Predsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  • Výsledok: Schválený