Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 067

21. Návrh predsedníčky Okresného súdu Bratislava I na preloženie JUDr. Heleny Kožíkovej, sudkyne Okresného súdu Bratislava IV, ktorá má t.č. prerušený výkon funkcie sudcu podľa § 24 ods. 4 zákona o sudcoch, na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Bratislava I