Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 067

20. Návrh predsedníčky Okresného súdu Bratislava I na preloženie JUDr. Zity Ilčíkovej, sudkyne Krajského súdu v Bratislave, ktorá má t.č. prerušený výkon funkcie sudcu podľa § 24 ods. 4 zákona o sudcoch, na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Bratislava I