Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 067

15. Návrh predsedu Krajského súdu v Banskej Bystrici na preloženie JUDr. Janky Boroškovej, sudkyne Okresného súdu Ružomberok na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Banskej Bystrici