Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 067

6. Návrh predsedu Krajského súdu v Bratislave na dočasné pridelenie JUDr. Dany Šiffalovičovej, sudkyne Okresného súdu Bratislava IV na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave