Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

13. Návrh predsedu Krajského súdu v Bratislave na dočasné pridelenie JUDr. Márie Szabóovej, sudkyne Okresného súdu Bratislava II, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave