Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 067

23. Návrh predsedu Krajského súdu v Nitre na preloženie JUDr. Martiny Balegovej, sudkyne Okresného súdu Levice na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Nitre