Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

6. Návrh predsedu Krajského súdu v Nitre na preloženie sudcov na súd vyššieho stupňa na základe výsledkov výberového konania