Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

6. Návrh predsedu Krajského súdu v Nitre na schválenie Harmonogramu revízií Krajského súdu v Nitre