Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

6. Návrh predsedu Krajského súdu v Trnave na dočasné pridelenie JUDr. Jozefa Piknu, sudcu Okresného súdu Galanta na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Trnave