Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

17. Návrh predsedu Krajského súdu v Trnave na preloženie Mgr. Matúša Staríčka, sudcu Okresného súdu Topoľčany, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Trnave na základe výsledkov výberového konania (SR 825/2021)