Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 067

6. Návrh predsedu Krajského súdu v Trnave na preloženie Mgr. Pavla Macháča, sudcu Okresného súdu Piešťany na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Trnave