Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

24. Návrh predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na preloženie JUDr. Zuzany Mališovej, sudkyne Krajského súdu v Bratislave, na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky